ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 •  Въведение
  1. Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите потребители в сайта. В тази декларация ние обясняваме как ние ще събиране и обработваме вашата лична информация.
  2. Ще ви помолим да се съгласите с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете нашия уебсайт. С използването на нашия уебсайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.
 •  Събиране на лична информация
  1. Ние може да събираме, съхраняваме и използваме следните видове лична информация:
   1. Информация за вашия компютър и за посещенията ви при използването на този сайт (включително вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници).
   2. Информация, която ни предоставяте при попълването на формата за контакт с нас (Имена и Имейл).
   3. Информация, която ни предоставяте при попълването на формата за кандидатстване за участие (Име, Фамилия, Адрес, Град, Пощенски код, Държава, Област/Провинция/Щат, Телефон, Имейл, Възраст, Образование, Настояща професия, Говорими езици, Височина, Бюст, Талия, Ханш, Размер на обувките, Цвят на очите, Цвят на косата, Снимка на лицето в профил и анфас както и Снимка на цял ръст).
   4. Информация, съдържаща се в или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни свързани с комуникацията).
   5. Всяка друга лична информация, която сте избрали, да изпратите до нас.
   6. Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице, както за разкриването така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.
 •  Използване на личните Ви данни
  1. Лична информация, предоставена ни от вас, ще се използва за целите, определени в тази политика.
  2. Ние може да използваме вашата лична информация за:
   1. Да администрираме нашия сайт и бизнес;
   2. Персонализиране на нашия сайт за вас;
   3. Да може да използвате услугите на нашия уебсайт;
   4. Изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към вас, и за събиране на плащания от вас;
   5. Изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;
   6. Изпращане на имейл известия, които сте поискали или очаквали;
   7. Изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност (или бизнеса на внимателно подбрани трети лица), които смятаме, че може да представляват интерес за вас, по пощата чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);
  3. Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия сайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който предоставите на нас.
  4. Ние няма да предоставим вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без вашето изрично съгласие.
  5. Личната информация, събрана от нас, се използва само за конкретно определени цели, които са ясно посочени при събирането й. Ние не обработваме вашите лични данни по начин, който е несъвместим с тези цели, освен ако това е изрично посочено или разрешено от вас.
 • Използване на плъгини
  1. Политиката ни за поверителност включва информация за използването на различни плъгини във нашия уебсайт, които събират и обработват лични данни. Подробности за тези плъгини и начина, по който те обработват данните, са предоставени по-долу:
   1. Yoast SEO: използваме плъгинът Yoast SEO за оптимизиране на SEO на нашия уебсайт. При използването на този плъгин, Yoast SEO може да събира определени данни за SEO, като метатегове, ключови думи и други SEO настройки. Тези данни се използват единствено за целите на подобряване на SEO оптимизацията на уебсайта и не се споделят с трети страни. Можете да прегледате политиката за поверителност на Yoast SEO тук, която е съобразена с GDPR.
   2. Polylang: за да осигурим многоезичност на нашия уебсайт, използваме плъгинът Polylang. При използването на този плъгин, Polylang може да събира определени данни за управление на многоезичността, като избраните от потребителите езици. Тези данни се използват единствено за целите на предоставяне на многоезичност на уебсайта и не се споделят с трети страни. Можете да прегледате политиката за поверителност на Polylang тук, която е съобразена с GDPR.
   3. Pixel your site: за да осигурим анализи и проследяване на данни на нашия уебсайт, използваме плъгинът Pixel your site. При използването на този плъгин, Pixel your site може да събира определени данни за аналитика, като вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, дължина на посещение, посетените страници и други аналитични данни. Тези данни се използват единствено за целите на анализи и отчетност и не се споделят с трети страни. Можете да прегледате политиката за поверителност на Pixel your site тук, която е съобразена с GDPR.
 •  Разкриване на лична информация
  1. Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.
  2. Ние може да разкрием вашата лична информация:
   1. До такава степен, че сме длъжни да го направим по закон;
   2. Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;
   3. За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
   4. На купувача (или бъдещият купувач) на всеки бизнес или актив, който ние продаваме (или възнамеряваме да продадем);
  3. С изключение на предвиденото в тази политика, ние няма да предоставим лична информация на трети страни.
 • Интернационален обмен на данни
  1. Информацията, която събираме, може да бъде съхранявана, обработвана и прехвърлена между всяка от страните, в които работим, за да се даде възможност на нас, за да използваме информацията в съответствие с тази политика.
  2. Информацията, която събираме, може да бъде прехвърлена на следните държави, които нямат закони за защита на данните, еквивалентни на тези, които са в сила в Европейското икономическо пространство: Съединени Американски Щати.
  3. При прехвърлянето на лична информация до страни извън Европейското икономическо пространство, ние ще предприемем необходимите мерки, за да осигурим адекватно ниво на защита на данните, включително сключване на стандартни клаузи за защита на данните, както и спазване на други приложими законови изисквания.
  4. Личната информация, която публикувате на нашата интернет страница или изпратите за публикуване на нашия сайт може да бъде разпространена, чрез интернет, по целия свят. Ние не може да попречим на използването или злоупотребата с такава информация от други.
  5. Вие изрично се съгласявате с прехвърлянето на лична информация, описана в този раздел 5.
 • Запазване на личната информация
  1. Този раздел 7 описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират че ние се съобразяме с правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.
  2. Личната информация, която обработваме, за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази цел или тези цели.
  3. Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, ние ще запазим документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:
   1. До такава степен, че ние сме длъжни да го правим по закон;
   2. Ако вярваме, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;
   3. За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);
 • Защита на личната информация
  1. Ние прилагаме технически и организационни мерки за защита на личните данни от неоторизиран достъп, загуба или унищожаване. Тези мерки включват редовни анализи на сигурността на системите ни и обучение на персонала за сигурност на данните.
  2. Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.
  3. Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.
 • Изменения
  1. Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикуваме нова версия на нашия уебсайт.
  2. Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.
  3. Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.
 • Вашите права
  1. Може да поискате да ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:
   1. Плащане на такси ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин, който изисква плащане на такси.
   2. Може да посикаме от вас подходящо доказателство за вашата самоличност (за тази цел, ние обикновено изискваме фотокопие от личната карта, заверен от нотариус. Може да поискаме и копие от фактури върху които пише вашият физически адрес като фактури за ток, вода, телефон).
  2. Ние може да не разкриваме всяка лична информация, която е поискана до степента, позволена от закона.
  3. Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.
  4. На практика с използването на нашите услуги и уеб сайт вие се съгласявате да използваме вашата лична информация за маркетингови цели. Ние ще ви предоставим възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.
  5. Потребителите имат право да поискат достъп до личните си данни, които съхраняваме, както и да ги коригират или изтрият, ако те са неточни или излишни. За да упражнят тези права, потребителите могат да се свържат с нас чрез контактна форма в уебсайта.
 • Други уеб сайтове – трети страни
  1. Нашият сайт съдържа хипервръзки към и подробности за уеб сайтове на трети страни.
  2. Ние нямаме контрол над тях и не носим отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.
 • Актуализиране на информацията
  1. Моля, уведомете ни, ако личната информация, която имаме за вас трябва да се коригира или актуализирана.
 • Политика за използване на бисквитки
  1. Политиката за използване на бисквитки е описана в Приложение №1 към тази Политика за поверителност и е неизменна част от нея.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ

 •  Въведение
   1. Ние сме ангажирани с опазването на личните данни на нашите потребители в сайта. В тази декларация ние обясняваме как използваме бисквитки.
   2. Ще ви помолим да се съгласите с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път, посетете нашия уебсайт. С използването на нашия уебсайт и съгласяването с нашата политика вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.
   3. Тези условия са приложение към Политиката за поверителност и са неразделна част от Политиката за поверителност.
 •  Нашият сайт използват бисквитки
   1. Бисквитка е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.
 • Бисквитките могат да бъдат “постоянни” бисквитки или “сесийни” бисквитки:
  1. Постоянните бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока.
  2. Сесийната бисквитка от друга страна ще изтече в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.
 1. Бисквитките обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за вас може да бъде свързано с информацията, съхранявана в получена от бисквитки.
 2. Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителя е свободен да ги блокира по всяко време.
 3. Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.
 4. Ако блокирате бисквитките, вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.
 5. Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на вашия компютър.
 6. Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.