Мис България Свят & Мис България Вселена 2019 Ставри Калинов

Мис България Свят & Мис България Вселена 2019
Ставри Калинов