Мис Свят България
Адрес: България, гр. София 1000, ул. Цар Асен 21

+359 886 102 204
bokstarmodels@gmail.com
office@missworldbulgaria.org

Изпълнителен директор – Венета Кръстева
venetakrasteva@missworldbulgaria.org

ПР контакт: pr@missworldbulgaria.org